AXB AS

Kellele võiks huvi pakkuda meie tegevus (P.S. potentsiaalsete klientide nimekiri ei ole koostatud lähtudes eelistustest):
• korteriomanikud,
• eramuomanikud,
• korteriühistud,
• büroode ja korterite haldajad,
• kinnisvarahaldajad, -arendajad,
• väikeste tootmis- ja tööstuskomplekside valdajad,
• töösturid,
• õhu- ja maakaabelliini paigaldajad

Mis kasu saavad kliendid (lühiülevaade):
• anname elektrialast konsultatsiooni ja koostame elektriprojektid
• vastavalt tellimusele teeme elektritööd: siseinstallatsioonitööd, liini- ja maakaablitööd, uute paigaldiste ehitus ja ka vanade rekonstrueerimine, nõrkvoolu (arvuti, side ja TV) süsteemide paigaldus
• vajajdusel teeme tööd ka kõrgepinge elektriseadmetes
• peale tööde lõppu teostame elektrotehnilised kontrollmõõtmised
• teostame ka elektritööde järgset kasutusele võtu- ja korralist tehnilist kontrolli
• pakume käidukorraldus teenust ja elektripaigaldise hooldust
• elektririkke korral anname nõu ja tuleme kohale riket likvideerima

Mida pakume lisateenustena:
• sõidukite ja liikurmasinate remont
• veo- ja põllutöömasinate remont
• tõste- ja liikurmasinate rent
• sõidukite ja varuosade müük
• Off-Road tehnika müük ja maasturite ehitus

Kiire kontakt meiega:
Tel: 671 88 00 GSM: 51 24 242 e-post: axb@axb.ee

Meeldivat ja kasulikku ajaveetmist meie kodulehel,

AXB AS SÕBRALIK KOLLEKTIIV.

SetUp